BRASK - Brannskadestatistikk
BRASK-hovedside | Storbranner | Om BRASK | Om kodene Skader til og med 31.12.2023

 

Forklaring til kodene i BRASK

 

FNO utarbeidet sammen med medlemsselskapene et nytt kodeverk for brannskader som ble tatt i bruk 01.01.2011. Eldre skader er rapportert med et annet kodeverk, og dette omfattet ikke bransje og bygningsalder. Disse feltene vil derfor være fylt ut bare for nyere skader.

Siden brannforsikring omfatter mer enn det vi til daglig kaller brann, er det i kodeverket skilt mellom varme og kalde branner. Varme branner er ”ild som har kommet løs”, det vil si at ilden har kommet ut av kontroll, at det brenner på et sted der det ikke er meningen at det skal brenne. Kalde branner er kortslutning og andre elektriske fenomener, det er skader som inntreffer i elektriske apparater og ledninger så sant årsaken har med den elektriske delen av apparatene å gjøre. En brannforsikring dekker skader etter lynnedslag – uansett om det blir brann eller ikke.

Alle skadene er kodet med en brannkilde og en brannårsak. Nedenfor forklares betydningen av disse kodene nærmere.

Brannkilder

 

1.  Ildsted, åpen ild og varme

     Ovn, peis (ved, pellets og gass), pipe, fyrkjele o.l.

 

2.  Varme arbeider

     Sveising, skjæring av metall og stein, lodding, taktekking, ugressbrenning o.l.

 

3.  Annen åpen ild og varme

     Fyrstikker/lighter, røyking, stearinlys, grill, gress-/halmbrennning, aske/varmt avfall o.l.

 

4.  Elektroniske apparater

     Radio, TV, musikkanlegg, audiovisuelt utstyr, mobiltelefoner o.l.

     PC, printer, server, modem o.l.

     Alarm-/varslingsanlegg

 

5.  Husholdningsapparater

     Vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel o.l.

     Kjøle- og fryseutstyr o.l.

     Komfyr (el. og gass), kokeplate, mikrobølgeovn o.l.

     Kaffetrakter/-maskin, støvsuger, strykejern o.l.

     Flyttbare lamper og ovner, skjøteledning, småelektriske apparater o.l.

 

6.  Fastmontert elektrisk utstyr

     Ledning, kabel o.l.

     Sikringsskap, koplingsboks o.l.

     Bryter, stikkontakt, regulator, transformator o.l.

     El. ovn, pumpe, varmepumpe, vifte, el. motor, varmekabler, ventilator, varmtvannsbereder o.l.

     Belysningsutstyr

 

9.  Annen/ukjent

     Brannfarlige væsker/gasser/sprengstoff o.l.

     Brannsmitte fra nabobygg/-leilighet o.l.

     Kjøretøy, tilhenger o.l.

     Ukjent

Brannårsaker

 

1.  Antatt påsatt

     Villet handling

     Uaktsom handling

 

2.  Selvantennelse

     Halm, høy, støv, linolje o.l. 

 

3.  Menneskelige feil

     Bruk av bar ild, røyking o.l.

     Tørrkoking o.l.

     Tildekking av varmekilde o.l.

     Bruk av åpen flammekilde uten tilsyn o.l.

     Bruk av gnistdannende/varmeavgivende verktøy o.l.

     Ulovlig/uautorisert/uforsvarlig installasjon/reparasjon av el. installasjon og utstyr o.l.

 

4.  Teknisk svikt

     Driftsstans i teknisk produkt uten at ild har vært løs. (Elektrisk fenomen. Kald brann)

     Driftsstans p.g.a. varmgang i teknisk produkt.

 

5.  Lynnedslag

     Brann som direkte følge av lynnedslag

 

6.  Elektrisk fenomenskade

     Kortslutning, gnist, lysbue

     Følgeskade av overspenning. Senskade etter lynnedslag